maanantai 19. lokakuuta 2009

Second Life -kiertokäynti

IT-kouluttajien Second Life -kiertokäynti keräsi mukaansa yli 20 osallistujaa, joista noin puolet tuli koneluokkaan paikan päälle ja muut osallistuivat omilta koneiltaan omien avatariensa kautta. Seuraavassa yhdeksän minuutin kooste melkein kolmen tunnin mittaisesta kiertokäynnistä, jossa käytiin tutustumassa EduFinland-saaristoon, SKAFin kouluttajakoulutukseen, Salpauksen talvimaahan sekä pariin ulkomaiseenkin kohteeseen.

perjantai 25. huhtikuuta 2008

Jakso 6: LeMill-yhteisö (Tarmo Toikkanen)

IT-kouluttajien podcastin osassa 6 Tarmo Toikkanen esittelee LeMill-yhteisön ja -palvelun. LeMill on avoin ja ilmainen yhteisöpalvelu kaikille opettajille ja opetusmateriaalin tuottajille, jossa he voivat yhdessä tuottaa ja parantaa oppimateriaalia, pedagogisesti fiksujen menetelmien ja työkalujen kuvauksia, sekä verkottua keskenään ja oppia toistensa kokemuksista.

Tallenne tehty esityksestä 12.4.2008 IT-kouluttajien kevätseminaarissa..

torstai 24. huhtikuuta 2008

Jakso 5: Ohjaustaidot verkko-opetuksessa (Pekka Ihanainen)

IT-kouluttajien podcastin osassa 5 Pekka Ihanainen puhuu
ohjaustaidoista verkko-opetuksessa, käsitellen sekä teknisiä että vähemmän teknisiä taitoja, joita ohjaaja työssään tarvitsee.

Tallenne tehty esityksestä 12.4.2008 IT-kouluttajien kevätseminaarissa..

keskiviikko 23. huhtikuuta 2008

Jakso 4: Yhteisohjauksen haasteet ja mahdollisuudet (Irmeli Pietilä)

IT-kouluttajien podcastin osassa 4 Irmeli Pietilä puhuu yhteisohjauksen haasteista ja mahdollisuuksista kertoen omia kokemuksiaan. Lopussa puheenvuoron saa erään hänen kurssinsa opiskelija, joten kuulemme mielipiteitä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta.

Tallenne tehty esityksestä 12.4.2008 IT-kouluttajien kevätseminaarissa..

tiistai 22. huhtikuuta 2008

Jakso 3: Yritysprojektien ja tutkivan oppimisen yhdistäminen verkko-opetuksessa (Eija Kalliala)

IT-kouluttajien podcastin osassa 3 Eija Kalliala puhuu kokemuksistaan yritysprojektien ja tutkivan oppimisen yhdistämisestä verkkokurssilla. Esityksestä käy ilmi, että liian monen uuden asian yhdistäminen johtaa kognitiiviseen ylikuormitukseen, ja että etenkin yritysyhteistyössä eri toimijoiden tavoitteet eivät välttämättä osu yksiin.


Aiheesta laadittu käsitekartta
on myös saatavilla. Tallenne tehty esityksestä 11.4.2008 IT-kouluttajien kevätseminaarissa..

lauantai 12. huhtikuuta 2008

Jakso 2: Verkko-ohjauksen suunnitteluprosessi (Hanne Koli)

IT-kouluttajien podcastin osassa 2 Hanne Koli puhuu verkko-ohjauksen merkityksestä ja koko suunnitteluprosessin vaiheista. Hän korostaa, että onnistuneen verkko-oppimisprosessin vetäminen vaatii perinteisten opettajan taitojen lisäksi myös johtamisen ja hallinnon taitoja. Lopulta näyttää siltä, että suurimmalla osalla opettajista koko taitopalettia ei ole. Vaihtoehtoja ovat joko verkko-ohjaukseen keskittyvä erityiskouluttautuminen tai useamman tekijän tiimissä toimiminen.

Verkko-ohjauksen suunnittelusta laadittu käsitekartta
on myös saatavilla. Tallenne tehty esityksestä 11.4.2008 IT-kouluttajien kevätseminaarissa.perjantai 21. syyskuuta 2007

Tutkiva oppiminen ja trialogisuus käytännössä

IT-kouluttajien syysseminaari 19.9. käsitteli tutkivaa oppimista ja trialogisuutta käytännön kokemusten kautta. Työskentelymuotona oli fishbowl-keskustelu.
Tässä nauhoitteen aikajana noin minuutin tarkkuudella:

1: Tutkivan oppimisen tiivis kertaus; Tarmo Toikkanen
4: Kokemuksia tutkivan oppimisen sovelmisesta; Eija Kalliala
9 Kokemuksia tutkivan oppimisen soveltamisesta; Helena Venäläinen
12 Erilaiset oppijat; Reetta Ristola, Tarmo, Irmeli Pietilä
16 Arvioinnista; Irmeli, Tarmo, Helena
17 Ohjauksen merkitys; Marja Brandtberg
18 Kokemuksia yhteisöllisestä opetuksesta, yksilöllisyydestä ja ohjauksesta; Jussi Vuorikoski
21 Kysymyksiä oppijoiden asiantuntijuuden jakamisesta ja teknologian hyödyntämisestä; Seppo Salo
23 Oikeat ja virtuaaliset persoonat; Irmeli; Jussi
24 Konservatiiviset oppijat, demokraattinen opetusmalli; Reetta, Jussi
26 PBL, tutkiva oppiminen, ymmärrys; Mirja Reijonen, Tarmo, Helena
28 Oppimistavoitteet, tärkeiden taitojen oppiminen; Mirja, Helena
30 Tutkivan oppimisen edut näkyvät; Helena, Eija
31 Oppimistavoitteiden saavuttaminen; Seppo, Helena, Eija
33 Tutkivan oppimisen puutteet, suunta trialogisuuteen; Helena, Tarmo
35 Trialoginen oppiminen, kolme oppimisen metaforaa, esimerkkinä pianon soitto; Tarmo, Eija
39 Tulkintaa trialogisesta oppimisesta, yhteys työssä oppimiseen; Jussi, Reetta
41 Miten tämä kaikki soveltuu nuoremmille oppijoille?; Reetta, Tarmo
43 Minkälaista oppimista kukin metafora tuottaa ja mihin se soveltuu; Pentti Saastamoinen, Tarmo
47 Työkalujen käyttö eri metaforien mukaisesti; Jussi
49 Hajautettu asiantuntijuus, kykyjen epätaisainen jakautuminen, ohjaus ja oppimistavoitteet, vertaisopetus; Mirja, Tarmo, Jussi
52 Opetuksen laadunvarmistus, arviointitekniikat, seuranta, ohjaus; Reetta, Seppo, Jussi, Eija, Tarmo
60 Ongelmalähtöisyys ja oppijoiden omien aiheiden löytäminen; Jussi
1:01 Käytännön tekniikoita ryhmätyön arviointiin; Marja, Tarmo, Eija
1:04 Portfoliot; Tarmo, Eija, Seppo
1:07 Arvioinnista ja kokeista lähi- ja etäopetuksessa; Leena Lahtinen, Mirja, Tarmo, Jussi
1:12 Opettajan työmäärä tutkivassa oppimisessa; Mirja, Helena, Eija, Tarmo, Jussi
1:15 Tekniikan hyödyntäminen opetuksessa; Helena, Jussi, Tarmo
1:18 MediaMaisterin näkökulmaa; Tuomas Lehtinen
1:24 Ideoiden ja materiaalin jakamisesta ja kopioinnista; Reetta, Jussi, Eija, Tuomas, Leena,
1:29 Tekniikasta; Jussi, Leena, Tuomas
1:31 Mobiilioppimisesta; Tuomas
1:32 Oppivatko opettajat?; Reetta, Jussi, Leena,
1:34 Opiskelijaryhmän koosta ja oppivasta organisaatiosta; Seppo, Tarmo
1:37 Hallinnolliset haasteet uudistukselle; Leena, Tarmo, Eija
1:38 Poissaolot, häviävät opiskelijat, seuranta; Leena, Tarmo, Eija, Tuomas, Mirja
1:45 Fishbowl-keskustelun päättäminen, tunnelmat osallistujilta
1:51 Yhteenveto ja lopetus